GuruAnimale.com

Селекция курсовая на украинском

Таблиця 1. Сорти озимої пшениці Харківської селекції та строки їх створення

СортиРокиАвтори
відборуелітноїрослинивнесення доДержавногореєстру
1. Мільтурум 12019101929В.Я. Юр’єв
2. Юр’євка19131929В.Я. Юр’єв
3. Еритроспермум 91719131929В.Я. Юр’єв
4. Феругінеум 123919131929В.Я. Юр’єв
5. Лютесценс 26619251950М.О. Голуб, В.Я. Юр’єв, В.І. Дідусь, Ю.І. Коробєйнікова, Ф.Д. Герасім’як
6. Зенітка19401952В.І. Дідусь, В.Я. Юр’єв, М.О. Голуб, Ю.І. Коробєйнікова, Ф.Д. Герасім’як
7. Лютесценс 23819471956В.І. Дідусь, В.Я. Юр’єв, М.О. Голуб, Ф.Д. Герасім’як
8. Харківська 419401959Л.М. Делоне, В.І. Дідусь
9. Харківська 6319621969В.І. Дідусь, М.О.Голуб, М.С. Верещак
10. Харківська 8119581981В.І. Дідусь, М.О. Голуб, М.С. Верещак, М.І. Єльніков, М.І. Павлов, В.Ф. Черномаз, О.Р. Балабанов
11. Напівкарлик 319701985М.І. Єльніков, В.І. Дідусь, В.Ф. Черномаз, М.І. Павлов
12. Харківська 1119761989М.І. Єльніков, В.І. Дідусь, І.М. Норик, В.Ф. Черномаз
13. Харківська 9019791991М.І. Єльніков, В.І. Дідусь, І.М. Норик, В.Ф. Черномаз, Ю.С. Переверзєв, Б.О. Весна, Р.Г. Пархоменко
14. Харківська 9219821993М.І. Єльніков, І.М. Норик, Ю.С. Переверзєв, А.І. Кійков, Б.О. Весна, Г.М. Громико
15. Харківська 9619901999М.І. Єльніков, І.М. Норик, І.М. Черняєва, В.Ф. Черномаз, І.А. Панченко
16. Харківська 10519912001М.І. Єльніков, І.М. Норик, В.Ф. Черномаз, І.А. Панченко
17. Харус19942002М.І. Єльніков, М.М. Грідін, І.А. Панченко, Ю.С. Переверзєв, А.Ф. Звягін
18. Василина19962004М.І. Єльніков, М.М. Грідін, І.А. Панченко, А.Ф. Звягін, Н.І. Рябчун, І.М. Черняєва

Перспективи розвитку підрозділу.

Постійна сортозміна – це надійний шлях до підвищення урожайності і збільшення валових зборів сільськогосподарської продукції. Тому селекційним установам необхідно безперевно створювати нові кращі сорти. Окрім того насиченість ринку великою кількістю сортів озимої м’якої пшениці, розробка нових видів хліба вимагає створювати більш адаптовані та конкурентноспроможні сорти з поліпшеною якістю зерна.

Проблеми, які стоять перед підрозділом.

Основною ціллю лабораторії залишається створення більш досконалих, адаптованих до несприятливих умов середовища сортів озимої пшениці. Створити і передати на Державне сортовипробування сорти озимої м’якої пшениці універсального типу з потенційною урожайністю 8,0 – 8,5 т/га, високим адаптивним потенціалом та поліпшеною якістю зерна

  Одеський Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення – одна з провідних установ сільськогосподарської науки в Україні.

Початок діяльності пов’язується з селекційним відділом, створеним у 1912 році при Одеському дослідному полі. Статус Національного центру наданий установі  у 1999 році.

В інституті працюють 428 співробітники, з яких 105 наукових співробітників, зокрема 11 докторів та 56 кандидатів наук. Серед науковців 4 академіки та 1 член-кореспондент Національної академії аграрних наук України. У складі установи 12 наукових відділів та 8 лабораторій.

Наукова діяльність колективу інституту зосереджена на розробці теоретичних питань і нових методів селекції, насінництва та створенні на цій основі сортів і гібридів озимої м’якої і твердої пшениці, озимого та ярого ячменю, кукурудзи, соняшнику, гороху, сої, нуту, сорго, люцерни.
У Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, занесено 175 сортів селекції СГІ (2010 р.).

Дослідження з селекції озимої пшениці розпочаті в інституті в 1912 році. Сьогодні метою цих робіт, які очолюють академіки НААН М.А.Литвиненко та С.П.Лифенко, є створення сортів інтенсивного типу з підвищеними адаптивними властивостями універсального використання на різних агрофонах.

За ознаками жаро- і посухостійкості одеські пшениці, без перебільшення, є кращими у світі. Але найбільш вираженими ознаками, які відрізняють їх від інших сортів, є винятково високі показники якості зерна сильних (Подяка, Знахідка одеська, Єдність, Антонівка, Запорука, Турунчук, Дюк, Бунчук) і надсильних пшениць (Скарбниця, Безмежна, Писанка, Вдала, Зміна, Селянка, Куяльник, Пошана). Такі сорти відкривають можливість отримати «сильне» зерно в регіонах, які раніше такого не вирощували.

В останні роки в інституті отримані перші результати зі створення сортів з груповою та комплексною стійкістю до захворювань.

Продовжується робота з удосконалення напівкарликових сортів, які практично не вилягають і витримують найбільш високі агрофони та інтенсивні дощі. Потенціал їх врожайності перевищує 100 ц/га, але може бути реалізований лише при інтенсивних технологіях вирощування.

Уваги заслуговують сорти озимої твердої пшениці, культури, вперше у світовій селекції створеної в Селекційно-генетичному інституті в 1960 році академіком ВАСГНІЛ Ф.Г.Кириченком. Показники якості макаронів у цих сортів знаходяться на рівні кращих світових досягнень. При посіві озимої твердої пшениці на 300 тис. га і врожайності 40 ц/га країна буде повністю забезпечена високоякісною сировиною для макаронної промисловості.

Селекція ячменю в інституті була розпочата в 1916 році. У даний час висока результативність робіт зі створення сортів ярого та озимого ячменю (керівник –  академік НААН А.А.Лінчевський) пов’язана з розробкою та впровадженням концепції на пристосованість до мінливих умов вирощування. Науковцями створено новий тип шестирядних сортів високоінтенсивного типу. Встановлено генотип сортів-дворучок і розроблено шляхи їхнього цілеспрямованого створення.

Широко поширений у виробництві сорт ярого ячменю Вакула (в держреєстрі з 2003 року), який вирізняється високим і стабільним врожаєм в усіх зонах країни, має велике вирівняне зерно, крупний колос, здатний до кущіння на рівні дворядних стандартів (раніше шестирядні сорти погано кущились і мали мілке зерно), характеризується стійкістю до вилягання і хвороб. Особливо цінною є його висока посухостійкість. Великий попит у виробництві мають також сорти ярого ячменю Південний, Гетьман, Чарівний, Казковий, Водограй, Геліос, Командор, Еней, Всесвіт, ряд інших.

Створені за останні роки сорти озимого ячменю Метелиця, Зимовий, Трудівник, Достойний, Селена стар, Абориген занесені до держреєстру з прибавками врожаю над стандартами 28,5-48,0%.

Дослідження з селекції кукурудзи (керівник робіт – член-кореспондент НААН В.М.Соколов, директор інституту) спрямовані на створення гібридів найбільш пріоритетних напрямів використання – скоростиглих для зони Лісостепу і Полісся (ФАО 150-299), середньостиглих і середньоранніх інтенсивного типу для степової зони (ФАО 300-450), зернового та силосного призначення.

Постійна увага приділяється плануванню структури і обсягів первинного елітного й промислового насінництва, впровадженню у виробництво гібридів кукурудзи, створених в інституті. Набули поширення гібриди ОдМа 310 МВ, Одеський 385 МВ, Елегія МВ, Кобза МВ, Шаланда МВ. Серед нових розробок – Успіх МВ, Флагман.

Селекціонерам інституту належить пріоритет у створенні перших вітчизняних високоолійних, стійких до основних хвороб, перш за все до вовчка, гібридів соняшнику. У процесі реалізації цієї програми були селектовані зокрема такі широко відомі гібриди, як Одеський 123, Згода, Одеський 249. Новітні гібриди – Анонс, Одор, Олівер 90, Символ, Базальт, Шанс, Антрацит, Селянин, Сюжет також відрізняються генетично обумовленою стійкістю до вовчка, несправжньої борошнистої роси, толерантністю до загущення та мають зручне промислове насінництво.

Роботи з зернобобовими культурами, зокрема з горохом, спрямовуються на створення сортів, адаптованих до вирощування в умовах півдня України, стійких до найбільш поширених захворювань, з поліпшеними якісними властивостями отримуваної продукції, технологічних у виробництві. Накопичені знання сприяли виведененню сорту гороху Світ.

У 2000 році при участі провідних селекціонерів інституту була створена спеціалізована насінницька фірма ЗАТ Селена. Їй надано виключне право на продаж насіння всіх сортів та гібридів СГІ.

З покупцями посівного матеріалу укладаються ліцензійні договори, які надають їм право на вирощування та продаж вирощеного насіння на законних підставах. Співробітники ЗАТ Селена, провідні спеціалісти інституту надають всім клієнтам кваліфіковану допомогу при виборі насіння з урахуванням специфіки сорту, умов його вирощування.

Миронівський інститут пшениці імені В.М.Ремесло Національної академії аграрних наук України

є провідною науково- дослідною установою з селекції зернових культур в Україні Основними напрямами і видами наукової і господарської діяльності інституту є :

–    створення високопродуктивних з груповою стійкістю до хвороб і шкідників, з підвищеною стійкістю до екстремальних умов навколишнього середовища, з високою якістю зерна сортів озимої та ярої пшениці, озимого та ярого ячменю, озимого та ярого тритикале, проса, багаторічних трав-
–    фундаментальні дослідження генетичних, фізіологічних і біохімічних основ продуктивності, імунітету, стійкості до екстремальних умов навколишнього середовища, мінерального живлення, родючості грунту та проблем підвищення якості зерна-
–    розробка моделей та вдосконалення технології селекційного процесу та рослинництва в польових умовах та спорудах штучного клімату-
–    розробка і вдосконалення насінницьких технологій, схем первинного та елітного насінництва-
–    розробка і вдосконалення технологій виробництва товарної продукції пшениці, ячменю, тритикале та інших культур, які забезпечать охорону навколишнього середовища, ресурсозбереження, високу якість продукції та здоров’я людей-
–    розробка науково – методологічних засад створення, трансферу інноваційної продукції та удосконалення маркетингової діяльності в бюджетних установах аграрної сфери- – виробництво і реалізація високоякісного насіння сільськогосподарських культур- надання науково-методичної та консультаційної допомоги виробникам продукції рослинництва на комерційній основі.

За результатами державного сортовипробування на 2011 рік планується вперше районувати  сорти Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесло НААН:

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Поделиться в соцсетях:
Похожие
» » Селекция курсовая на украинском