GuruAnimale.com

Сорта тритикале озимого

сорта тритикале озимого

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ

Алкід

Заявник: ТОВ “Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)”.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2006.

Виведений шляхом добору з гібридної популяції створеної складними схрещуваннями.

Тип розвитку – озимий. Рослини середньої висоти, форма куща – напівпрямостояча. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві дуже сильний, листкова пластинка вузька, середньої довжини. Остюки: наявні, антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колоса – середня. Соломина порожниста, з помірно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, нещільний, довгий, середньої ширини, пірамідальної форми, напівпониклий. Вісь колоса – гнучка. Нижня колоскова луска: – кільовий зубець короткий, другий зубець середнього розміру. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-білого кольору, крупна, видовжена, зморшкувата.

Висота рослин 104-113 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня – вища від середньої, в польових умовах за роки випробування зимостійкість становила 8,6-9,0 бала. Стійкість до вилягання 7,5-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами.

Середня врожайність в зоні Степу – 65,5 ц/га, в зоні Лісостепу – 63,7 ц/га, в зоні Полісся – 58,3 ц/га, гарантована прибавка – 7,3-9,6 ц/га. Маса 1000 зерен – 46,0-54,0 г.

Середньостиглий, достигає за 284-300 діб. Зерно містить 13,0-13,2% білка. Рекомендований для вирощування в зонах: Степ, Лісостеп, Полісся.

Прорив

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П.Лук’яненка.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2006.

Сорт отриманий внутрішньовидовою гібридизацією в межах роду Tritikale індивідуальним добором у гібридній популяції (Краснодарський зернокормовий Presto) АД – 60.

Тип розвитку – озимий. Рослини середньої висоти, форма куща – напіврозлога. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка вузька та середньої довжини. Остюки: наявні, антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колоса середня. Соломина порожниста з помірно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої щільності, довжини та ширини, пірамідальної форми з горизонтальним положенням у просторі. Вісь колоса – гнучка. Нижня колоскова луска: – кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, дрібна, видовжена, слабо зморшкувата.

Висота рослин 88-102 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вища від середньої, в польових умовах за роки випробування зимостійкість становила 8,1-8,9 бала. Стійкість до вилягання 8,5-9,0 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами.

Середня врожайність за роки випробування отримана в зоні Степу – 58,1 ц/га, в зоні Лісостепу – 69,5 ц/га. Гарантована прибавка – 11,0 ц/га. Маса 1000 зерен – 44,4-51,6 г. Середньоранній, вегетаційний період 279-300 діб. Зерно містить 12,7-13,0% білка.

Рекомендований для вирощування в зонах: Степ, Лісостеп.

Союз

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П. П. Лук’яненка.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2006.

Створений методом міжвидової гібридизації в межах роду Tritikale та дворазового індивідуального добору в гібридній популяції (257 t1 – 327 N 521) (257 t1 – 195 Одеський кормовий).

Тип розвитку – озимий. Рослини низькі, форма куща – напіврозлога. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві – помірний, листкова пластинка вузька та середньої довжини. Остюки: наявні, антоціанове забарвлення відсутнє, або дуже слабке, довжина відносно колосу – довгі. Соломина порожниста, зі слабо опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, нещільний, вузький та середньої довжини, пірамідальної форми, з горизонтальним положенням в просторі. Вісь колосу – гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, дрібна, яйцеподібна, деформована.
Висота рослин 90-108см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вища від середньої в польових умовах за роки випробування зимостійкість становила 8,2-8,9 бала. Стійкість до вилягання 7,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу – 58,6 ц/га, в зоні Лісостепу – 65,4 ц/га, гарантована прибавка – 3,2 ц/га. Маса 1000 зерен – 41,3-44,1г.

Середньоранній, достигає за 285-300 діб. Зерно містить 13,8-15,2% білка. Рекомендований для вирощування в зонах: Степ, Лісостеп.

Мудрець

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук’яненка.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2007.

Тип розвитку – озимий. Рослини низькі, форма куща – напівпрямий. Прапорцевий листок: багато рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка довга та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, довжина відносно колосу – середні. Соломина середньо-виповнена, зі слабо опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, нещільний, вузький та середньої довжини, пірамідальної форми, пониклий. Вісь колосу – гнучка. Нижня колоскова луска: – кільовий зубець середньої довжини, другий зубець середній. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабо зморшкувата.

Висота рослин93 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування – вища від середньої – підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 9.0 бала Стійкість до посухи 8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 292 доби

Видео: Озимая пшеница, сорт Бирюза

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу – 65,2 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Лісостепу – 4,1 ц/га. Маса 1000 зерен53,1 г. Вміст білка в зерні 13,1%.

Ратне

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Української академії аграрних наук.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2007.

Видео: Сорти тритикале ярого

Тип розвитку – озимий. Рослини низькі, форма куща – напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві – дуже сильний, листкова пластинка дуже довга та вузька Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу – короткі. Соломина порожниста з відсутнім або дуже слабким опушенням на верхньому міжвузлі Колос, білий, нещільний, широкий та середньої довжини, циліндричної форми з горизонтальним положенням в просторі. Вісь колосу – гнучка Нижня колоскова луска: – кільовий зубець середньої довжини, другий зубець відсутній або дуже малий Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, зморшкувата.

Висота рослин 112-125 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування – підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,4-8.8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,0-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками Середньостиглий, достигає за 285-303 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу – 61,0 ц/га, в зоні Лісостепу – 62,4 ц/га, в зоні Полісся – 53,0 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу – 5,0 ц/га. в зоні Лісостепу – 2,0 ц/га. Маса 1000 зерен 48,2-51,5 гВміст білка у зерні 11.9%.

Валентин 90

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук’яненка.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку – озимий. Рослини низькі, кущ – напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка коротка та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу – короткі. Соломина середньовиповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, середньої щільності, широкий та довгий, пірамідальної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу – гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабозморшкувата.

Висота рослин 102-103 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,9-8,4 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 280-295 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,7 ц/га, Полісся 52,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 9,6 ц/га, Полісся – 3,9 ц/га. Маса 1000 зерен 45,4-46,5 г. Зерно містить 12,6-13,0% білка.

Дон

Заявник: Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку – озимий. Рослина: за висотою дуже низька, кущ – напівпрямий. Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок слабке, восковий наліт на піхві сильний, листкова пластинка коротка та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу довга. Соломина: середньо виповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, середній за щільністю, середній за довжиною, циліндричної форми з горизонтальним положенням в просторі. Вісь колосу – гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок: має середню кількість квіток. Зернівка: світло-коричнева, середня, яйцеподібна, гладенька. Висота рослини 77-80 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробовування зимостійкість сорту становила 8,6-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,9 бала. Стійкість до посухи 7,7-8,2 бала. За роки випробовування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 268-295 доби. Середня врожайність за роки випробовування у зоні Степу 52,7 ц/га, у зоні Лісостепу 61,6 ц/га, у зоні Полісся 46,1 цга. Прибавка до національного стандарту у зоні Лісостепу 7,4 ц/га. Маса 1000 зерен 39,4-43,3 г. Зерно містить 13,3-13,5 % білка.

Інтерес

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “Насіння Луганщини”.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку – озимий. Рослини низькі, кущ – прямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка середньої довжини та вузька Остюки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, довжина відносно колосу – короткі. Соломина порожниста з слабким опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, нещільний, середньої довжини та вузький, циліндричної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу – гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець середній, другий зубець середній. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла крупна, видовжена, зморшкувата.

Рослини заввишки 96-106 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,0-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,7-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 274-290 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 54,7 ц/га, Лісостепу 60,6 ц/га, Полісся 54,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 1,0 ц/га, Лісостепу – 5,5 ц/га, Полісся – 5,6 ц/га. Маса 1000 зерен 42,4-45,9 г. Зерно містить 13,3-13,7% білка.

Кологрів

Заявник: Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку – озимий. Рослина: за висотою низька, кущ – прямий. Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок слабке, восковий наліт на піхві сильний, листкова пластинка коротка та середня. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу середня. Соломина: середньо виповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: сіро-димчастий, середній за щільністю, середньої довжини, середньої ширини, циліндричної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу – гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець середній, другий зубець малий. Колосок: має середню кількість квіток. Зернівка: коричнева, крупна, видовжена, зморшкувата.

Висота рослини103 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування висока., у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 9 балів. Стійкість до посухи 8 балів. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 275 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 60,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Лісостепу 6,0 ц/га. Маса 1000 зерен43,2 г. Зерно містить 12,5% білка.

Пурпурний

Заявник: Селянсько фермерське господарство “Родень 10”.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку – озимий. Рослини низькі, кущ – напівпрямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок помірне, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка коротка та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу – середні. Соломина середньовиповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: сіро-димчастий, середньої щільності, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу – гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабозморшкувата.

Висота рослин 102-104 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вища від середньої, у польових умовах за роки випробування зимостійкість юрту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,7-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,9-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,5 бала. За роки апробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 280-292 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 57,4 ц/га, 51,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 2,3 ц/га, Полісся 2,5 ц/га. Маса 1000 зерен 48,4-50,2 г. Зерно містить 13,6-13,9% білка.

Раритет

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Української академії аграрних наук.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку – озимий. Рослини низькі, кущ – напіврозлогий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка середньої довжини та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу – середні. Соломина порожниста з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, щільний, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу – гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабозморшкувата.

Висота рослин 111-112 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вища від середньої, у польових умовах за роки випробування зимостійкість:орту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,5-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 279-292 доби.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 60,9 ц/га, Полісся 53,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 5,8 ц/га, Полісся – 4,9 ц/га. Маса 1000 зерен 44,7-46,3 г. Зерно містить 12,6-13,6% білка.

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Поделиться в соцсетях:
Похожие
» » Сорта тритикале озимого