GuruAnimale.com

Сорти пшениці твердої

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

Гардемарин

Заявник: Селекційно-генетичний інститут – Науковий центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2006.

Виведений шляхом ступінчастої гібридизації сортів озимої твердої пшениці {[(Кандіканс 91/60 Новомічурінка) Новинка Новинка]х Парус} {Чорномор [ (Леукурум 708/67 Новинка) Харківська]}.

Різновидність Hordeiforme. Тип розвитку – озимий. Кущ – напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина має проміжне виповнення із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням верхнього вузла. Колос червоного кольору, сильно забарвлений, пірамідальної форми, щільний з наявними остюками, які розміщені по всій довжині колоса. Остюки на верхівці колоса довші відносно колоса, світло-коричневого кольору. Нижня колоскова луска: видовжена, плече скошене та середнє за шириною, зубець середньозігнутий і середньої довжини, опушення зовнішньої поверхні відсутнє. Зернівка видовжена, має чубчик середньої довжини. Язичок – середній, кільцевої форми, вушка: охоплення соломини неповне.

Висота рослин 80-82 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування – середня – нижчесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість становила 7,5 бала. Стійкість до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами.

Середня врожайність за роки випробування отримана на рівні м’яких пшениць. В зоні Степу – 59,9 ц/га, в зоні Лісостепу – 65,6 ц/га, гарантована прибавка – 8,4 ц/га. Маса 1000 зерен – 46,0-46,5 г.

Середньоранній, достигає за 277-290 діб. Макаронні властивості сорту добрі і задовільні. Зерно містить 12,2% білка, загальна оцінка – 8,0-8,5 бала. Придатний для вирощування в зонах: Степ, Лісостеп.

Бурштин

Заявник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2007.

Тип розвитку – озимий Кущ – напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і слабке антоціанове забарвлення. Соломина помірновиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням верхнього вузла. Колос червоного кольору, пірамідальної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, світло-коричневі. Нижня колоскова луска: видовжена, плече піднесене та середньої ширини, зубець дуже зігнутий та короткий, опушення зовнішньої поверхні – відсутнє. Зернівка напіввидовжена, має короткий чубок. Язичок – середній, кільцевої форми Вушка: охоплення соломини – повне.

Висота рослин 82-83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування – середня- нижче середньої, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,3-8,4 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 276-290 діб Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу – 60,8 ц/га, в зоні Лісостепу – 56,0 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу–1,2 ц/га, в зоні Лісостепу – 3,4 ц/га. Маса 1000 зерен 44,5-45,8 г. Зерно містить 14,2-14,3% білка, загальна оцінка макарон – 8,5 бала

Кассіопея

Заявник: ТОВ Науково-виробнича фірма “Дріада, Лтд ”.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Видео: Ученые из Подмосковья вывели новые сорта пшеницы, которые не боятся болезней и плохой погоды

Тип розвитку – озимий. Кущ – прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві та сильний на листковій пластинці з нижнього боку. Остюки світлокоричневого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабке опушення верхнього вузла Колос середньої довжини, циліндричної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при достиганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска: видовжена, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньозігнутий, короткий.

Рослини заввишки 78-79 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками Ранньостиглий, достигає за 270-278 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 59,7 ц/га, Лісостепу 51,7 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,8 ц/га, Лісостепу –2,6 ц/га. Маса 1000 зерен 40,7-43,6 г. Зерно містить 13,5-14,5% білка. Загальна оцінка макаронів 8,0-8,5 бала.

Континент

Заявник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук.
Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку – озимий. Кущ – прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві та листковій пластинці з нижнього боку. Остюки білого кольору з слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має помірний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабке опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, пірамідальної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при достиганні і має сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска: видовжена, плече скошене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець ледве зігнутий, короткий.

Висота рослин73 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,2 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, достигає за 270-280 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 59,8 ц/га, Лісостепу 51,4 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,7 ц/га, Лісостепу – 2,3 ц/га. Маса 1000 зерен 42,8-43,2 г. Зерно містить 14,3% білка. Загальна оцінка макаронів 8,0-8,5 бала.

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА

Спадщина

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Української академії аграрних наук.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2006.

Сорт створений відбором з гібридної комбінації Г-2 (Харківська 5 Харківська 9).

Різновидність Hordeiforme. Тип розвитку – ярий. Кущ – напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина слабо виповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням верхнього вузла. Колос червоного кольору, сильно забарвлений, пірамідальної форми, середній за щільністю із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колоса. Остюки на верхівці колоса довші відносно колоса, світло-коричневого кольору. Нижня колоскова луска: видовжена, плече пряме та середнє за шириною, зубець прямий і короткий, опушення зовнішньої поверхні відсутнє. Зернівка видовжена, має чубчик середньої довжини. Язичок – довгий, кільцевої форми, вушка: охоплення соломини – неповне.

Висота рослин 107-109 см. Стійкість до вилягання 7,7-7,8 бала. Стійкість до осипання 8,7-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами.

Середня врожайність у зоні Степу – 33,8 ц/га, Лісостепу – 35,9 ц/га, гарантована прибавка – 4,8-8,0 ц/га. Маса 1000 зерен – 43,2-45,4 г. Середньостиглий, достигає за 107-109 діб. Макаронні властивості сорту добрі. Зерно містить 13,8-14,5% білка, загальна оцінка 8,2-8,5 бала. Рекомендований для вирощування в зонах: Степ, Лісостеп.

Кучумовка

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Української академії аграрних наук.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2007.

Різновидність Valenciae. Тип розвитку – ярий. Кущ – прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина слабовиповнена з дуже сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким, або відсутнім опушенням верхнього вузла. Колос білого або солом’яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, чорного кольору. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече скошене та вузьке, зубець прямий, опушення зовнішньої поверхні – наявне Зернівка напіввидовжена, має короткий чубок. Язичок – середній, кільцевої форми, вушка: охоплення соломини – неповне.

Висота рослин 82-99 см. Стійкість сорту до вилягання 7,9-8,4 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,7 бала За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 98-101 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу – 31,6 ц/га, в зоні Лісостепу – 40,9 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Степу – 6,5ц/га, в зоні Лісостепу – 8,5 ц/га. Маса 1000 зерен 43,4-45,2 г. Вміст білка у зерні 13,7-14,3% Загальна оцінка макарон – 7,8 бала.

Жізель

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке, або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина слабо виповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням верхнього вузла. Колос білий або солом’яно-жовтий, слабо забарвлений, циліндричної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, світлокоричневого кольору. Нижня колоскова луска: видовжена, плече піднесене та вузьке, зубець ледве зігнутий і короткий, опушення зовнішньої поверхні – відсутнє. Зернівка яйцеподібна, має чубчик короткий. Язичок – довгий, трикутний, вушка: охоплення соломини – неповне.

Висота рослин 100-106 см. Стійкість сорту до вилягання 7,0-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,0-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,9 бала За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 95-100 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 42,1 ц/га, Полісся 40,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Полісся 2.9 ц/га. Маса 1000 зерен 44,3-45,6 г. Зерно містить 13,9-14,4% білка, загальна оцінка макарон.

Нащадок

Видео: Юрій Кучера, Андрій Котищук, Роман Хорзов. ПОСІВ ПШЕНИЦІ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Української академії аграрних наук.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке, або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина помірно виповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням верхнього вузла. Колос червоний, слабо забарвлений, циліндричної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, світлокоричневого кольору. Нижня колоскова луска: видовжена, плече піднесене та середньої ширини, зубець ледве зігнутий і середньої довжини, опушення зовнішньої поверхні – наявне. Зернівка видовжена, має чубчик короткий. Язичок – середній, кільцевий, вушка: охоплення соломини – повне.

Висота рослин 83-106 см. Стійкість сорту до вилягання 7,2-8,3 бала Стійкість до осипання 8,2-8,9 бала. Стійкість до посухи 7 0-8 5 бала За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 97-102 доби і.5-9,0 бала.

Видео: Российские селекционеры вывели уникальный сорт пшеницы

передня врожайність за роки випробування у зоні Степу 27,4 ц/га, Лісостепу 43,4 ц/га, Полісся 41,6 ц/га. Прибавка до національного стандарту в юні Степу 1,1 ц/га, Лісостепу – 0,5 ц/га,Полісся – 3,7 ц/га. Маса 1000 зерен 40,5-44,4 г. Зерно містить 14,2-15,7% білка, загальна оцінка макарон 8,5-9,0 бала.

Славута

Заявник: Національний аграрний університет.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2009.

Тип розвитку ярий. Кущ прямостоячий, рослини дуже низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке, або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина помірно виповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням верхнього вузла. Колос білий або солом’яно-жовтий, слабо забарвлений, циліндричної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, чорного кольору. Нижня колоскова луска: яйцевидна, плече піднесене та середньої ширини, зубець ледве зігнутий і середній за довжиною, опушення зовнішньої поверхні – відсутнє. Зернівка напіввидовжена, має чубчик короткий, язичок – трикутний.

Рослини заввишки 61-72 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 7,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 96 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 27,9 ц/га, в зоні Лісостепу 43,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,2 ц/га. Маса 1000 зерен38,2 г. Зерно містить 15,1-16,5% білка.

ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ДВУРУЧКА

Хуторянка

Заявник: Фермерське господарство “Теософ ”.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку – дворучка (альтернативний). Кущ – напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом’яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний, довгий із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече піднесене, вузьке, зубець прямий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні – слабке, зовнішньої – слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок – середній, кіль на нижній квітковій лусці – наявний, вушка – гострі.

Рослини заввишки83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування нижчесередня-низька, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 7,7 бала. Рекомендовано висівати у озимому посіві в кінці строків сівби озимини. Вимагає ранньої весняної сівби, можна висівати у “лютневі вікна”. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 7,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 286 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 65,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 4,5 ц/га. Маса 1000 зерен 38,0 г Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,6% білка, клейковини – 27,9%, сила борошна – 375 о. а., об’єм хліба зі 100 г борошна – 1100 мл. Цінна пшениця.

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Поделиться в соцсетях:
Похожие
» » Сорти пшениці твердої